صعود مشترک به قله کولاوا

مورخه ۱۰ بهمن ماه طی برنامه ای مشترک  6 تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به همراه ۱۲ تن از اعضای گروه باران(انجمن دفاع از حقوق معلولین شهرستان قروه) به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.
این ششمین برنامه مشترک و اولین صعود

بیشتر بخوانید