فراخوان نظرات جهت برگزاری نخستین کارگاه استعدادیابی

با عنایت به برگزاری نخستین جلسه استعدادیابی و مباحث پیرامونی با حضور تنی چند از کارشناسان و بهره‌مندی بهینه از نظرات آنان در مردادماه سال جاری، به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه صعودهای ورزشی این فدراسیون در نظر دارد در آبان‌ماه نخستین کارگاه استعدادیابی را با حضور

بیشتر بخوانید