تیم ۲ نفره کانون کوهنوردان کردستان در کمپ ۲ کمونیزم

تیم ۲ نفره کانون کوهنوردان کردستان( سید واسع سید موسوی و کاوان محمد زاده) کمپ ۲ را در ارتفاع ۵۸۰۰ متری قله کمونیزم بر پا نمودند ودر سلامت کامل هستند
آرزوی صعودی موفقیت آمیز توام با سلامتی برای این کوهنوردان گرامی خواستاریم

روابط عمومی گروه کوهنوردی

بیشتر بخوانید