فراخوان «دوره پیکرشناسی ورزشی سطح اول»

بنا بر اطلاعیه فدراسیون پزشکی ورزشی؛ کمیته تغذیه این فدراسیون در نظر دارد «دوره پیکرشناسی ورزشی سطح اول» را در محل فدراسیون برگزار نماید.
ـ زمان برگزاری: ۱۱ شهریور ۹۳ لغایت ۱۳ شهریور ۹۳ ـ از ساعت ۸ صبح الی ۱۷
ـ مخاطبین: پزشکان و

بیشتر بخوانید