تجلیل از «اسراء مفاخری» در پنجمین سال تاسیس انجمن غار نوردان و غارشناسان ایرانیان

پنجمین سال تاسیس انجمن غار نوردان و غارشناسان ایرانیان در حالی پنجشنبه و جمعه گذشته جشن گرفته شد که غارنوردان کشور شاهد حضور پررنگ سرمایه‌ها و پیشکسوتان غارنوردی همچون چنگیز شیخ لی، احمد معرفت، یوسف نجایی (کاشف غار علیصدر)، داوود محمدی فر (نویسنده ده‌ها جلد

بیشتر بخوانید
ارسال مدارک مربیان غارنوردی / تکمیل پروفایل مربیان

به آگاهی می‌رساند؛ با توجه به ایجاد بانک اطلاعاتی بخش غارنوردی کارگروه آموزش و لزوم تکمیل پروفایل مربیان، مقتضی است کلیه مربیان غارنوردی نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست به همراه مدارک زیر اقدام نمایند:
–         مدارک موردنیاز:
۱ـ تکمیل

بیشتر بخوانید