صعود قلل زرد کوه بختیاری به مناسبت گرامیداشت خاطره زنده یاد سامان نعمتی

مورخه ۲۷ تیر مصادف با ششمین سالگرد زنده یاد سامان نعمتی ۳۰ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل زردکوه(کلونچین، هفت تنان، دوزرده، شاه شهیدان، چال میشان) صعود نمودند.
سامان نعمتی عضو گروه قاجر در تاریخ

بیشتر بخوانید