روح غار ماموت

غار «ماموت» طولانی ترین سیستم غاری جهان است و یکی از مقاصد گردشگری محسوب می‌شود. ولی برخی می‌گویند یکی از اولین کاشفان «ماموت» هنوز در این غار است هر چند او سالها پیش در گذشته است.
«کالین اولسن» – راهنمای تور – می‌گوید: “بعضی وقت‌ها

بیشتر بخوانید