صعود به علم کوه از مسیر گرده آلمانها

۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ از مسیر گرده آلمانها به قله علم کوه صعود نمودند. 
گزارش تصویری برنامه را در ادامه مطلب ….

قله علم کوه

ابتدای

بیشتر بخوانید