۱۷ مرداد، روز خبرنگار گرامی باد.

در دنیای کنونی با وجود تکنولوژی های ارتباطی پیشرفته و متعدد در امر دستیابی سریع به اطلاعات و منابع مختلف و با وجود درگیرى و خشونت که بطور آشکارا در بیشتر نقاط این کره خاکی فراگیر شده، کسب اطلاعات موثق و قابل اطمینان در مورد

بیشتر بخوانید
نگاهی به حوادث غار جهانی پراو

مقدمه
کوهنوردی پر تلفات ترین ورزش کشور ما است و روز به روز بر تعداد این تلفات افزوده می شود . متاسفانه دیگر ما و جامعه به مرگ کوهنوردان عادت کرده ایم و این از خود تلفاتی که می دهیم دردناک تر و

بیشتر بخوانید