پیمایش خط الراس رشته کوه دنا

مورخه ۱۴ الی ۱۶ خرداد ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول خط الراس دنا را پیمایش نمودند.

گزارش برنامه:
صبح روز دوشنبه۱۴ خرداد دو تن از اعضای باشگاه قاجر، آقایان شهرام و پدرام نعمتی به طرف شهرستان سمیرم حرکت کرده و سپس به شهرستان سی سخت رفته و شب را در اداره تربیت بدنی شهرستان سی سخت ماندیم . آقای جهانگیری، مسئول هیئت گوهنوردی شهرستان سی سخت که این روزها شدیدا درگیر پیدا کردن اجساد مربوط به هواپیمای سقوط کرده در نول شمالی بودند، کروکی مسیر و سفارشات لازم را جهت پیمایش خط الراس به ما نمودند. هدف ما پیمایش خط الراس شرقی به غربی دنا بود.صبح روز سه شنبهبا یک ماشین آژانس به روستای شهید رسیدیم و از آنجا با یک ماشین مزدا تا نزدیکی های گردنه خطیر سوخته رفته و کوهپیمایی را آغاز نمودیم.ساعت ۱۰.۳۰ دقیقه حرکت از یک ساعتیگردنه خطیر سوخته  به طرف خط الراس وقلل غربی به شرقی دنا آغاز شد و در ساعت ۱۸ پس از صعود قله پازن پیر با برپا کردن چادر، در زیر قله رمبسته شب مانی انجام شد.
 در روز چهارشنبه ساعت ۸.۳۰ صبح حرکت را آغاز نمودیم و پس از صعود قلل تاپو، قاچ سرخ، نول جنوبی به قله نول شمالی رسیده و پس از صعود این قله به محل حادثه سقوط هواپیما سری زده و نیروهای محلی ، حلال احمر و ستاد بحران با پرواز های مکرر بالگردها در تلاش برای پیدا کردن اجساد آن حادثه تاسف بار بودند. پس از آن مسیر را ادامه داده و پس از صعود قله های کل خرمن، نمک در گردنه منتهی به قله برف کرمو در ساعت ۱۹.۳۰ شب مانی نمودیم. در این روز در مسیر با کوهنوردانی از گروه آرش اصفهان و کوهنوردانی از آبادان نیز خوش و بشی هم داشتیم. 
روز پنج شنبه ساعت ۸.۳۰ صبح حرکت را آغاز نموده و با صعود قله برف کرمو از گردنه بیژن به سمت سی سخت سرازیر شدیم و ساعت ۱۱ به کنار جاده رسیدیم. و پساز آن با یک کامیون گذری به شهرستان سی سخت رفته و با جمع کردن وسایل به قروه بازگشتیم. 
در طی دو روز و نیم و عبور از فراز و نشیب های کوه دنا و صعود به قلل مرتفع موفق شدیم بر فراز ارتفاعات قلل شرقی دنا ایستاده ومراسم قله را به یاد همنوردان غایب و یار همیشگی نانگاپاربات سامان نعمتی اجرا کنیم.
گزارش: پدرام نعمتی
کوه دِنا :  بلندترین کوه‌رشته‌کوه‌ زاگرس درباختر ایران ودرباخترمرکز فلات ایران است. دنااز۲۰کیلومتری شرق یاسوج آغازشده وتا۷۰کیلومتری شمال غرب آن ادامه می‌یابد. این کوه ازشمالغرب (روستای کتا) آغازوبه سمت جنوب شرق (منطقه کاکان)امتدادیافته است که بیش از۸۰کیلومترطول داردودارای۱۵کیلومترپهنای متوسط است. دنادارای۴۰قله بالای۴۰۰۰متراست که بلندترین قله آن،ب‍یژن۳(قاشمستان ) به ارتفاع۴۴۰۹مترمیباشدودر۳۵مرکزرشته کوه دناقراردارد . شهر سی سخت مرکزشهرستان دنادردامنه  این کوه جای گرفته است. باتوجه به طول زیادو ارتفاعات گوناگون، بارش سالانه دراین کوه از۶۰۰تا۱۸۰۰میلی‌مترمتغیراست و رودهای چندی ازآن سرچشمه می‌گیرندکه همه آنها ازسرشاخه های اصلی کارون هستند.مهمترین رودخانه‌هایی که ازاین قله سرچشمه می‌گیرند : بشار،  ریگان، ماربر، ، کوهگل میباشد .
خطاالرس شرقی دنا : ازمنطقه گردنه بیژن به طرف شرق رشته کوه دناباقله برف کرمه به ارتفاع ۴۰۰۰ مترازسطح دریا شروع میشود و درادامه پس از قله های برف کرمو ۴۱۱۱،قله نمک ۴۰۵۰ ؛کلخرمن۴۱۹۰ ؛نول شمالی ۴۱۸۵ ؛نول جنوبی ۴۱۲۰ ؛قاش سرخ ۴۱۱۰ ؛تاپو ۴۱۸۰ ؛رمبسته ۴۱۷۵ ،پازن پیر۴۳۰۰ و گردنه خطیر سوخته به پایان میرسد .

تاریخ اجرای برنامه: ۱۴ الی ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی، پدرام نعمتی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *