صعود به قله بدر بمناسبت هفته منابع طبیعی

مورخه ۱۳ اسفند بمناسبت هفته منابع طبیعی ۸ تن از اعضا هیئت و گروه قاجر به همراه ۲ تن از کوه نوردان فرمانداری و ۳ تن ار اعضای منابع طبیعی به قله بدر در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۳ اسفند

بیشتر بخوانید
قلل ببر برفی

 بلندترین قلل هفت قاره جهان که عبارتند از:
-اورست (۸۸۴۸) آسیا
-آکونکاگوا (۶۹۶۲) آمریکای جنوبی
-دنالی – مک اینلی (۶۱۶۴) آمریکای شمالی
-کلیمانجارو (۵۸۹۵) آفریقا
-البروس (۵۶۴۲) اروپا
-وینسون مسیف (۴۸۹۷) قطب جنوب
-کارسنز پیرامید (۴۸۸۴) اقیانوسیه
ایده صعود به قلل هفتگانه اولین بار توسط

بیشتر بخوانید