هفتمین جام سنگنوردی سامان در سقز برگزار شد

مورخه ۲۰ اسفند مسابقه هفتمین جام سنگنوردی سامان در سقز(کردستان) برگزار شد.
نفرات اول تا سوم نتایج این مسابقه:
رده نوجوانان A و B
1-علی عباسی از قروه
۲-سبد اسماعیل جدی از استان البرز
۳- حسین زنده کار از استان لرستان
نونهالان A
1- آرتین فرزانه

بیشتر بخوانید