اطلاعیه ثبت نام و یا تمدید بیمه تکمیلی قهرمانان و پیش‌کسوتان ورزش

قهرمانان و پیشکسوتان می توانند برای ثبت نام و یا تمدید بیمه تکمیلی خود اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت، به اطلاع قهرمانان و پیشکسوتان محترم می رساند افرادی که موفق به ثبت نام و یا تمدید بیمه تکمیلی درمان نشده اند،

بیشتر بخوانید