بازگشت پیروزمندانه تیم کردستان به میهن

بنابر آخرین خبر رسیده: تیم هیمالیانوردی استان کردستان روز پنجشنبه ۱۹ آبان ساعت ۴ از طریق فرودگاه امام خمینی وارد ایران خواهند شد.
اولین تیم اعزامی استان کردستان روز ۱۹ مهر ایران را به قصد نپال ترک نموده و در تاریخ اول آبان قله مراپیک را صعود و روز ۶ آبان قله اصلی  بارونتسه در نپال را صعود کردند.
مشتاقانه و بی صبرانه منتظر بازگشت تیم کردستان هستیم به امید موفقیت روزافزون جامعه کوهنوردی استان کردستان.

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.