صعود خط الراس پلوسرکان به قلوز

  دو نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر، روز ۱۶ آبان به قله ۲۹۵۰ متری قلوز در جنوب قروه صعود نمودند.

                                           

       گزارش برنامه صعودخط الراس پلوسرکان به قله قلوزبزرگ

طبق زمانبندی شش ماهه دوم هیئت و گروه قاجر، روزدوشنبه ۹۰/۸/۱۶ مصادف باعیدقربان برنامه خط الراس پلوسرکان به قلوز انجام گرفت.
علیرغم اطلاع رسانی برای اجرای این برنامه، فقط علی فعله گری ازکوهنوردان باتجربه وپیشکسوت شرکت نمود و جای دوستان وهمنوردان دراولین صعودبرفی وتقریبا زمستانی خالی بود.
ساعت ۶صبح به طرف روستای پلوسرکان حرکت نمودیم وساعت ۶:۲۹۰ ازماشین پیاده شده و حرکت رابه سوی خط الراس شروع نمودیم. هواآرام بود. پس از مدت کوتاهی به مسیراصلی رسیده و به سمت قله اصلی قلوزحرکت نمودیم.  درابتدا شیب مسیرکم و زمین خشک بود.ساعت ۸:۱۰ کمی استراحت نموده وصبحانه خوردیم وبه علت سردی هواسریع حرکت نمودیم. هرچه قدربه قله نزدیک می شدیم شیب مسیرتندترمی شد و به سرمای هوا افزوده می شد.مناظربسیارجالب وجذابی از حرکت توده های هوا و پایین آمدن ابرها به وجود  می آمدو همه جا در مه غلیظی فرومی رفت. قله های پریشان ویوسف سیاه وشعبانین رابرف گرفته بود. ازساعت ۱۰به بعدبه برف رسیدیم که به علت سرمای هوایخ زده بود.دراین مسیرصخره های زیادی وجودداردکه یک یک آنهاراپشت سرمی گذاشتیم درنزدیک قله ناچاربه استفاده ازگترشدیم ارتفاع برف دربعضی جاها نزدیک یک مترمی شدوگاهی مواقع تاکمردربرف فرومی رفتیم ومسیرنیازبه برف کوبی داشت وهمین امرحرکت راکند می کرد.ساعت  13:20به قله قلوزبزرگ رسیدیم. دقایقی برفرازقله ایستادیم .مه غلیظ اطراف راگرفته بود و دیدخیلی کم و بارش برف هم ادامه داشت. چندقطعه عکس گرفتیم وسریع شروع  به حرکت به سمت پایین نمودیم صخره هایخ زده بودند و لغزنده بودند.

ازمسیرسمت چپ قله که دارای شیب کم تری بود پایین آمدیم ودرحدودساعت ۱۴:۳۰ بودکه به چشمه های آب رسیدیم و از همان مسیردره به طرف آبشارحرکت نمودیم ،ساعت۱۵:۳۰ به روستای سنگین آبادرسیده  وسوارماشین شده و حدودساعت۱۷به قروه رسیدیم.
درمجموع برنامه جالبی بودمخصوصاکه اولین تجربه تقریبا زمستانی سال۹۰ بود.باتشکرازهمنوردعزیزم علی فعله گری و دوست گرامیم رحمان مرادیان

گزارشگر:حسین کریمی

تاریخ اجرای برنامه: ۱۶ آبان ۱۳۹۰
شرکت کنندگان آقا: علی فعله گری- حسین کریمی( سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *