تمرین در دیواره بیستون

۸نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر از تاریخ ۲ الی ۴ فروردین ۱۳۹۰ بر روی دیواره بیستون تمرین سنگنوردی نمودند…. 

بیشتر بخوانید