اردو های هیمالیانوردی

باسلام خدمت بازدیدکنندگان محترم. از وقفه پیش آمده در اعلان برنامه ها و مطالب گروه قاجر پوزش می طلبیم. امید است که این اشکال حمل بر بی توجهی نسبت به شما بزرگواران نباشد.گزارش برنامه های اجرا شده در این مدت را طی چند روز،

بیشتر بخوانید
برنامه سنگ نوردی تیغه شرقی پریشان

۲ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۱و۲ مهر ماه ۱۳۸۹ بر روی تیغه شرقی پریشان سنگنوردی نمودند. در این برنامه قله خرسه ریه به پریشان که به صورت دست به سنگ و دارای دیواره است به صورت آزاد صعود شد.

بیشتر بخوانید

سنگنوردی در یوسف سیاه

۴ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۲۹ و۳۰ مهر ماه ۱۳۸۹ در دیواره یوسف سیاه سنگنوردی نمودند.در این برنامه برروی مسیر گشایش شده(مسیر شهرام) کار شد و حلقه های فرود و تعدادی از رولهای حمایت میانی نصب شد.


بیشتر بخوانید

سنگنوردی در بیستون

۳ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۶و ۷ آبان ماه ۱۳۸۹  چهار طول از مسیر “کاریز” در بیستون را صعود شد.

تاریخ اجرای برنامه: ۶،۷ آبان ۱۳۸۹شرکت کنندگان آقا: عرفان آزادی، محمد ظاهری و رحمان مرادیانی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
برنامه خط الراس بدر تا پریشان

۷ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۱۳و ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۹ خط الراس بدر تا پریشان را پیمایش نمودند.  

تاریخ اجرای برنامه: ۱۳، ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۹شرکت کنندگان آقا: عبدالله و رامین سنگین آبادی، حسین عسگری، حمید یارویسی شرکت

بیشتر بخوانید
برنامه خط الراس کولاوا تا پریشان

۲ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طی برنامه ای دو روزه خط الراس کولاوا تا پریشان را پیمایش نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۳و ۱۴ آبان ۱۳۸۹شرکت کنندگان آقا: فریدون الماسی و چنگیز اردلان(سرپرست)

بیشتر بخوانید
برنامه سنگنوردی بیستون

۴ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر از تاریخ ۲۶ الی ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۹ در برنامه سنگنوردی بیستون شرکت نمودند. در این برنامه چند مسیر کوتاه صعود و از فاصله دور، از دیواره و مسیر قاجر عکسبرداری و از مسیر کوهپیمایی تا نزدیکی

بیشتر بخوانید
خط الراس پنجه علی به قلوز

۲ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۴ و ۵ آذر ماه ۱۳۸۹ خط الراس پنجعلی به قلوز را پیمایش نمودند. .

تاریخ اجرای برنامه: ۴،۵ آذر ماه ۱۳۸۹شرکت کنندگان آقا: محمد ظاهری و اسماعیل عباسی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله بدر

۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۸۹ به قله ۳۲۸۹ متری بدر در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۸، ۱۹ آذر ماه ۱۳۸۹شرکت کنندگان آقا: عبدالله و رامین سنگین آبادی، چنگیز اردلان ، سجاد

بیشتر بخوانید
برنامه قله پریشان

۱۰ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۸۹ به قله ۳۱۵۰ متری پریشان صعود نمودند.  

تاریخ اجرای برنامه: ۱۸، ۱۹ آذر ماه ۱۳۸۹شرکت کنندگان آقا: مهدی لقایی، حمید یارویسی،آرش علیزاده، حمید خسروی, علی مقیمی, علی الیاسی،

بیشتر بخوانید