پیمایش خط الراس سالداشی به قله قاجر

مورخه ۱۶ مهرماه ۱۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم خط الراس سالداشی به قله قاجر را پیمایش نمودند.

دراین برنامه ۳ مهمان حضور داشت.

گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله قاجر

پناهگاه بدر

نفرات شرکت کننده در برنامه آقایان: شهرام نعمتی- عبدالله سنگین آبادی- محمد میرانی-  حسین عربیان- علیرضا میمنت آبادی- محمد رضا جلالی- اکبرمخدومی- علی مفاخری- کوروش دره وزمی- نبی شفیعی- مهدی مهدی عراقی(سرپرست) مهدی معظمی( سرپرست فنی)

بیشتر بخوانید
تعمیر و رنگ آمیزی پناهگاه پریشان

مورخه ۱۲ و ۱۳ مهرماه ۴ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم پناهگاه پریشان را تعمیر و رنگ آمیزی کردند.

گزارش مراحل کار در ادامه مطلب…

اعضای شرکت کننده دربرنامه آقایان: شهرام نعمتی- عبدالله سنگین آبادی- امیر مرادی و جلال حنیفی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

مورخه ۹ مهرماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر همراه تیم عاشقان الوند به قله پریشان صعود نمودند.

نفرات باشگاه قاجر آقایان:  کورش دره وزمی. علی الیاسی. اکبر مخدومی. مهدی معظمی. نبی شفیعی و ۳نفر مهمان از قروه

بیشتر بخوانید
صعود ازمسیر تنوره به قله یوسف سیاه

مورخه ۹ مهرماه ۲ تن ازاعضای باشگاه قاجرطبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم  از مسیر تنوره به قله یوسف سیاه صعود نمودند.

در این برنامه  یک مهمان از باشگاه ئاسوی دهگلان شرکت داشتند.

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان:  محمد ظاهری و شهرام نعمتی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله یوسف سیاه

مورخه ۹ مهر ماه ۴ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله یوسف سیاه در جنوب قروه صعود نمودند.

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: علیرضا میمنت آبادی-محمد میرانی و محمد رضا جلالی

بانوان: پروانه احمدی منصور

بیشتر بخوانید
نصب تابلو در قله قلوز

مورخه ۵ مهرماه آقای مهدی مهدی عراقی در یک فوق برنامه به قلل دروازه و قلوز صعود نموده و تابلوی قله قلوز را نصب کردند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید
صعود به قلل کوبری و یخچال

مورخه ۲ مهرماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر به همراه یک مهمان از قروه با گروه مادیسان سنندج در یک فوق برنامه به قلل کوبری و یخچال در استان همدان صعود نمودند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله کوبری با استان همدان

قله یخچال

اعضای باشگاه قاجر آقایان: علیرضا میمنت آبادی – محمد میرانی و علیرضا جلالی

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

مورخه ۱ و ۲ مهرماه ۱۸ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله پریشان از مسیر آلپی- جبهه جنوبی و شمالی صعود نمودند.

دو رول جهت ثابت گذاری سیم بکسل توسط ۳ تن از سنگنوردان باشگاه در ابتدای قله پریشان کوچک زده شد.

در این برنامه ۷ تن مهمان حضور داشتند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله پریشان

رول کوبی در ابتدای مسیر پریشان کوچک

پناهگاه پریشان

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: شهرام نعمتی-چنگیزاردلان- محمد ظاهری- حسین کاوه- بهنام اقدامیان- فردین صالحی- ادیب خالدیان- مشتاق لقایی- طیب صالحی(سرپرست)

بانوان: صدیقه نوربخش- شعله اکبری- عفت مرادی- شیوا ضیایی- سارا عزیزی- سمیه زارعی- یاسمن نعمتی- ساجده عزیزی- لیلا صالحی

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس قلل وزیر- بدر و پریشان

مورخه ۲ مهر ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه خط الراس قلل وزیر- بدر و پریشان را صعود نمودند.

اعضای شرکت کننده آقایان: مهدی معظمی و علی الیاسی

بانوان: مهشید الماسی

 

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان ازمسیر تیغه شرقی

مورخه۱۹ شهریورماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه مهمانی از باشگاه کوهنوردی ئاسوی دهگلان در یک فوق برنامه از تیغه شرقی به قله پریشان صعود نمودند.

 

شرکت کنندگان در برنامه آقایان: شهرام نعمتی، محمد میرانی، محمد ظاهری

بیشتر بخوانید