صعود به قله یخچال

مورخ بیست و نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ سرکارخانم مهشید الماسی موفق به صعود قله یخچال همدان گردید.

بیشتر بخوانید
تلاش در ارتفاعات پریشان

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر مورخ بیست و نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ تعداد دوازده نفر از اعضای باشگاه و دو نفر مهمان موفق به تلاش در ارتفاعات قله پریشان شدند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان چنگیز اردلان، مهدی معظمی، علی مفاخری، امیرمرادی، محمد رضا جلالی، علیرضا میمنت ابادی، کوروش دره وزمی، محمد میرانی، جلال حنیفی، علی الیاسی، جاوید افشار (مهمان), حاج موسی خسروی (مهمان), محمد ظاهری و مهدی مهدی عراقی (سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله بدر و فرود با اسکی


مورخ بیست و ششم بهمن ماه ۱۴۰۰ آقای رحمان مرادیانی عضو باشگاه قاجر به همراه آقای یعقوب عزیزی موفق به صعود قله بدر و فرود توسط اسکی‌شدند.

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر


طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر مورخ بیست و یکم بهمن ماه، یازده نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله های بدر و پریشان شدند.

بیشتر بخوانید
صعود به قله یوسف سیاه


مورخ پانزدهم بهمن ۱۴۰۰ ، هفت نفر از اعضای باشگاه قاجر‌ موفق به صعود قله یوسف سیاه شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان شهرام نعمتی، علی جلالی، علیرضا میمنت آبادی، مهدی مهدی عراقی، محمد ظاهری، جواد اکبری و رحمان مرادیانی (سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

صعود به قله پریشان
مورخ هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ چهار نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پریشان شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان علی مفاخری، مهدی معظمی، مهمدس مهدی عراقی و علی الیاسی (سرپرست)
در این برنامه یک نفر مهمان حضور داشت.

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان کوچک

مورخه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ در یک فوق برنامه دو نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پریشان کوچک  شدند.

 

نفرات شرکت کننده در برنامه:

آقایان شاهین نادری و رحمان مرادیان

 

بیشتر بخوانید
صعود به قله قلوز

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر، مورخه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰، تعداد ۱۰ نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله قلوز شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
اقایان شهرام نعمتی، محمد رضا جلالی، علیرضا میمنت ابادی، علی مفاخری، شاهین نادری، حسین عربیان، رحمان مرادیانی، کورش دره وزمی، مهدی معظمی(سرپرست)، مهدی عراقی(سرپرست فنی) و خانم مهشید الماسی.

بیشتر بخوانید
حادثه غم انگیز در علم کوه


۲نفر از کوهنوردان کشور زنده یادان حامد شاه حسینی و عباس کلهر در علم کوه جاودانه شدند.
این حادثه تلخ و غم انگیز را به جامعه کوهنوردی کشور و خانواده این دو عزیز تسلیت عرض می نماییم.

روابط عمومی باشگاه قاجر

بیشتر بخوانید
صعود به قله یخچال همدان

مورخه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ سه نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله یخچال همدان شدند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان محمد میرانی، علیرضا میمنت آبادی، محمدرضا جلالی

بیشتر بخوانید