صعود به قله پریشان از مسیر آلپی

مورخه ۲۴ خرداد ماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر به قله پریشان ازمسیر آلپی و دهلیز جنوبی صعود نمودند.

آقایان: شهرام نعمتی- محمد رضا جلالی و مهدی معظمی

بیشتر بخوانید
صعود به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند

مورخه ۲۱ خرداد ماه ۱۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در برنامه ای گلگشتی به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند صعود نمودند.
در این برنامه ۱۰ تن مهمان شرکت داشتند.

پناهگاه بدر

مسیر کانی شاه پسند
بیشتر بخوانید

صعود به قلل مرکزی رشته کوه دنا

مورخه ۲۰ خرداد ماه ۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به ۴ قله از قلل دنای مرکزی در رشته کوه دنا (حوض دال-سیچانی- کرسمی شرقی- کرسمی غربی) صعود نمودند.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

قله حوض

بیشتر بخوانید
گلگشت و صعود به قله شاه نشین تخت

مورخه ۶ و ۷ خرداد ماه ۲۰ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماه اول گلگشتی به منطقه شاه نشین تخت در پاوه (کرمانشاه) داشتند.
در این برنامه ۲ تن ازاعضا به قله ۳۱۰۰ متری شاه نشین تخت یکی ازقلل رشته

بیشتر بخوانید
گلگشت و صعود به قلل کره میانه و هیلانه دال

مورخه ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۰ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول گلگشتی به منطقه «کره میانه» سروآباد (مریوان) داشتند.
در این برنامه دو تن از اعضا به قلل «کره میانه» و «هیلانه دال» صعود نمودند.
گزارش تصویری

بیشتر بخوانید
صعود قلل هرم سبلان

مورخه ۲۹ اردیبهشت ماه ۴ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل هرم سبلان صعود نمودند.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

اعضا شرکت کننده در برنامه:
آقایان: شهرام نعمتی، محمد میرانی، محمدرضا میمنت آبادی

بیشتر بخوانید
صعود به قله پراو

مورخه ۱۰ اردیبهشت ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر در برنامه ای مستقل به قله پراو بلندترین ارتفاع کرمانشاه صعود نمودند.
در این صعود تعدادی از کوهنوران قروه نیز حضور داشتند.

اعضای شرکت کننده در برنامه: آقای صالح یارعلی و خانم

بیشتر بخوانید
گلگشت به منطقه مانگه دول

مورخه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول گلگشت و صعود به ارتفاعات مانگه دول در جنوب قروه داشتند.
در این برنامه ۱۴ تن مهمان هم حضور داشت.

آقایان شرکت کننده در برنامه: 

بیشتر بخوانید
گلگشت و صعود به قله پریشان

مورخه ۲۷ فروردین ماه ۱۴ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله پریشان صعود نمودند.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..

 
 
اعضای شرکت کننده در برنامه
آقایان: طیب صالحی.محمد میرانی. مهدی لقایی. سینا ابراهیمی. محمد

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر (۱ و ۲)

مورخه ۲۰ فروردین ماه ۶ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل بدر(۱ و۲) صعود نمودند.
در این برنامه دو مهمان نیز حضور داشتند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..
 

قله بدر ۲(وزیر)

قله بدر ۱

بیشتر بخوانید