صعود دیواره لجور

مورخه ۵ آذر ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر دیوار لجور در استان مرکزی را صعود نمودند.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

نفرات شرکت‌کننده آقایان شهرام نعمتی(سرپرست) و محمد ظاهری

بیشتر بخوانید
صعود به قلل قزل ارسلان و دائم برف

مورخه ۲۸ آبان ماه ۹ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قلل قزل ارسلان و دائم برف در همدان صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله قزل ارسلان

قله دائم برف
اعضای شرکت کننده در برنامه:

بیشتر بخوانید
پیمایش قسمتی ازجنگل گلستان

مورخه ۲۴ آبان ماه۱۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم قسمتی از جنگل گلستان را پیمایش کردند.
در این برنامه از آبشار لوه، چشمه لال و چشمه لوه بازدید نمودند.
۱۰ نفر مهمان نیز در برنامه حضور داشتند.
گزارش

بیشتر بخوانید
صعود به قلل قاجر،بدر و وزیر

مورخه ۲۱ آبان ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قلل قاجر،بدر و وزیر صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: شهرام نعمتی-محمد رضا جلالی-محمد میرانی( سرپرست فنی) علیرضا

بیشتر بخوانید
صعود به قله پراو

مورخه ۷ آبانماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجردریک فوق برنامه به قله پراو در استان کرمانشاه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: محمد میرانی- علیرضا میمنت آبادی و محمد رضا جلالی

بیشتر بخوانید
صعود به قله بدر و کانی شاه پسند

مورخه ۷ آبان ماه ۱۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به ارتفاعات بدر و چشمه کانی شاه پسند صعود کردند.
در این برنامه ۱۲ مهمان حضور داشتند.

قله بدر

پناهگاه

چشمه کانی شاه پسند
اعضای

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر- وزیر و پریشان

مورخه ۱۳ مهرماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه همراه ۳ تن از کوهنوردان همدان به قلل بدر، وزیر و پریشان ازمسیر آلپی صعود نمودند.

اعضا باشگاه قاجر آقایان: محمد میرانی، علیرضا میمنت آبادی و محمد رضا جلالی

بیشتر بخوانید

پیمایش خط الراس سالداشی به قله قاجر

مورخه ۱۶ مهرماه ۱۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم خط الراس سالداشی به قله قاجر را پیمایش نمودند.
دراین برنامه ۳ مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله قاجر

پناهگاه بدر
نفرات شرکت کننده

بیشتر بخوانید
تعمیر و رنگ آمیزی پناهگاه پریشان

مورخه ۱۲ و ۱۳ مهرماه ۴ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم پناهگاه پریشان را تعمیر و رنگ آمیزی کردند.
گزارش مراحل کار در ادامه مطلب…

اعضای شرکت کننده دربرنامه آقایان: شهرام نعمتی- عبدالله سنگین آبادی- امیر مرادی

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

مورخه ۹ مهرماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر همراه تیم عاشقان الوند به قله پریشان صعود نمودند.

نفرات باشگاه قاجر آقایان:  کورش دره وزمی. علی الیاسی. اکبر مخدومی. مهدی معظمی. نبی شفیعی و ۳نفر مهمان از قروه

بیشتر بخوانید