صعود به قله پنجه لی

مورخه ۱۲ فروردین ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه ۴ نفر مهمان به قله صخره ای پنجه لی صعود نمودند.
گزارش تصویری در ادامه مطلب…

قله پنجه لی
 

تمرین ترمز در برف
آقایان شرکت کننده در برنامه: ۱. محمد

بیشتر بخوانید
صعود به قاجر و سامان

مورخه ۶ فروردین ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر به قلل قاجر و سامان در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله قاجر

قله سامان
اعضای شرکت کننده:
آقایان: شهرام نعمتی- مهدی مهدی عراقی- محمد زارعی
بانوان: پروانه احمدی

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

مورخه ۲ فروردین ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پریشان شدند.
همراه داشتن کلنگ کوهنوردی جهت یخ بستن برفها در این فصل ضروری می باشد.

اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان: شهرام نعمتی، مهدی مهدی عراقی، علی الیاسی،

بیشتر بخوانید
صعود به قلوز و دروازه

مورخه ۱۹ اسفند ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر به قلل قلوز و دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

اعضای شرکت کننده: مهدی معظمی و شهرام نعمتی

بیشتر بخوانید
شبمانی در قله یخچال

 
مورخه ۷ و ۸ اسفند ماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم در قله یخچال شبمانی نمودند.
این صعود آخرین برنامه شش ماهه دوم باشگاه قاجر بود.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..

بیشتر بخوانید
صعود به قله سبلان

مورخه ۲۲ و ۲۳ بهمن ماه دو تن ازاعضای باشگاه قاجر همراه تیم باشگاه اورست تبریز به قله سبلان صعود کردند.
گزارش مختصر برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده:
صالح یارعلی و مهشید الماسی

بیشتر بخوانید
شبمانی در قله وزیر؛ صعود به قله بدر

 
مورخه ۲۳  و ۲۴ بهمن ماه ۹ تن از اعضا باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله بدر صعود کرده و ۲ تن از اعضا در قله وزیر شبمانی نمودند.
گزارش تصویری در ادامه مطلب..

قله بدر

شرکت

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

مورخه ۲۲ بهمن  ۵ تن از اعضاء باشگاه قاجر از مسیر آلپی به قله پریشان صعود کردند.

اعضای شرکت کننده: شهرام نعمتی-مهدی معظمی-کورش دره وزمی- شاهین نادری- رحمان مرادیانی

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

مورخه ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله پریشان صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله پریشان

پناهگاه پریشان

بیشتر بخوانید
تمرین یخنوردی

مورخ ۲۸ دیماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر از مسیر دره مشرف به ارتفاعات پنجعلی در روستای کنگره تمرین یخنوردی نمودند.

 اعضا شرکت کننده: رحمان مرادیانی. شاهین نادری.

بیشتر بخوانید