سنگنوردی در دیواره بیستون

سنگنوردی در دیواره بیستون
مورخه ۴ خرداد ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در دیواره بیستون مسیر قاجر سنگنوردی نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
اعضا شرکت کنند:رحمان مرادیانی(سرپرست) ، شاهین نادری
مهمان ها:

بیشتر بخوانید
صعود به قله یخچال و کوبری

صعود به قله های یخچال و کوبری
جمعه مورخ ۴ خرداد ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله کوبری و یخچال در همدان صعود نمودند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان: محمد میرانی (مسئول فنی)

بیشتر بخوانید
صعود به قله وزیر و بدر

روز جمعه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ سه نفر از اعضای باشگاه قاجر به همراه دو نفر مهمان موفق به صعود قلل وزیر و بدر شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان: محمدرضا جلالی، علیرضا میمنت، محمد میرانی
مهمان ها: علی اکبر جلالی، جواد

بیشتر بخوانید
گلگشت به دره شیرز

مورخه ۲۳ اردیبهشت ۱۰ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماه اول گلگشتی به دره شیرز داشتند.
در این برنامه ۳ مهمان شرکت کرده بودند.
نفرات شرکت کننده آقایان: طیب صالحی (سرپرست فنی)، فرهاد طاهری، کامبیز اقدامیان، شهرام نعمتی (سرپرست)
بیشتر بخوانید

صعود به قله آوالان بمناسبت گرامی داشت کوهنورد فقید زنده یاد خانم کلثوم لطفی

مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۴ نفر از اعضا باشگاه قاجر و یک نفر مهمان در همایش صعود به قله آوالان بمناسبت گرامی داشت کوهنورد فقید زنده یاد خانم کلثوم (اگرین) لطفی که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در حین صعود آبشار یخی نوا دچار

بیشتر بخوانید
صعود به قله آلما بلاغ

مورخه ۲۱ اردیبهشت ماه سه تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله آلما بلاغ در استان همدان صعود نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشتند.
اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: محمد میرانی،محمدرضا جلالی(مسئول فنی )و

بیشتر بخوانید