گلگشت به دره شیرز

مورخه ۲۳ اردیبهشت ۱۰ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماه اول گلگشتی به دره شیرز داشتند.
در این برنامه ۳ مهمان شرکت کرده بودند.
نفرات شرکت کننده آقایان: طیب صالحی (سرپرست فنی)، فرهاد طاهری، کامبیز اقدامیان، شهرام نعمتی (سرپرست)
بیشتر بخوانید