صعود به قله شعبان کچل

مورخه ۱۲ شهریور ماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله شعبان کچل در جنوب قروه صعود نمودند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده اقایان: شهرام نعمتی- مهدی معظمی و علی الیاسی (سرپرست)

گزارش برنامه…
روز جمعه ساعت ۵ صبح از چهارراه مدرس به سمت روستای زرینه حرکت کردیم.

مسیر حرکت از قروه به سمت منطقه چهاردولی بود.

پس از عبور از شهر دزج و رسیدن به روستای صندوق آباد از وسط روستا عبور کرده به سمت روستای زرینه حرکت کردیم.

از داخل روستای زرینه و از کنار گورستان روستا بطرف دامنه کوه شعبانه کچل رفته تا به کنار درختان بید رسیدیم.

خودرو را کنار درخت بید پارک نموده و ساعت ۵:۴۵ بطرف یال سمت چپ قله حرکت نمودیم.

در نزدیکی قله ابتدا یک فرود دست بسنگ حدود ۶ متری و یک صعود ۲۰ الی ۳۰ متری دست بسنگ داریم.

ساعت ۷:۲۰ به قله رسیدیم.

بعد از گرفتن چند تا عکس و صرف صبحانه، به سمت پایین حرکت کردیم.

ساعت ۹:۳۰ به پیش ماشین رسیده و به قروه برگشتیم.
گزارش ازعلی الیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *