صعود به قله پریشان

مورخه ۲۷ مرداد۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله پریشان
اعضای شرکت کتتده آقایان: کورش دره وزمی و مهدی معظمی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه ۲۸ مرداد ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر و وزیر در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله بدر

قله وزیر
اعضای شرکت کننده آقایان: مهدی معظمی و کورش دره وزمی(سرپرست)
بیشتر بخوانید

صعود به قله قلوز و دروازه

مورخه ۲۹ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله قلوز و دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله دروازه

اعضای شرکت کننده در برنامه

بیشتر بخوانید
صعود بە قلە پریشان از مسیر جدید «شیوا»

مورخ ۲۶ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر قروه در یک فوق برنامه از مسیری جدید به قله پریشان صعود نمودند و نام این مسیر را به نام  همنورد گرامی زنده یاد شیوا بیابانی، مسیر «شیوا» نامگذاری کردند.
خانم شیوا بیابانی عضو باشگاە

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس سالداشه به قله بدر

مورخه ۲۶ مردادماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه خط الراس سالداشه به قله بدر را پیمایش نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده آقایان:  محمد میرانی، محمدرضا جلالی و علیرضا میمنت آبادی

بیشتر بخوانید
تسلیت

در گذشت نابهنگام خانم شیوا بیابانی نایب رییس باشگاه کوهنوردی ئاسوی دهگلان را به جامعه کوهنوردی و باشگاه ئاسو تسلیت می گوییم و آرزوی صبر برای خانواده ایشان داریم. روحشان شاد
هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
صعود به قلل وزیر،بدر، قاجر و سامان

مورخه ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه ۹تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماه اول موفق به صعود قلل( وزیر،بدر، قاجر و سامان) شدند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله بدر

قله وزیر

قله قاجر

قله سامان
اعضای

بیشتر بخوانید
صعود به قله دماوند از جبهه شمال شرقی

مورخه ۱۹ مرداد ماه جناب شهرام نعمتی همراه ۳ تن از کوهنوردان بخش چهاردولی از جبهه شمال شرقی به قله دماوند صعود کردند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید
صعود به قلل قلوز و دروازه

مورخه ۱۵ مرداد ماه ۵ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول موفق به صعود قلل قلوز و دروازه شدند.
در این برنامه تابلو قله دروازه نصب شد.
دو مهمان نیز حضور داشتند.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..


بیشتر بخوانید

برگزاری دومین جلسه رسیدگی به تخریب ابزارهای مسیر گرده آلمان‌ها و برخی از مسیرهای دیواره علم کوه

دومین جلسه بررسی علل حذف طناب‌های ثابت و رول بولت‌های مسیر گرده آلمان‌ها و برخی از مسیرهای دیواره علم کوه، عصر امروز با حضور عوامل این اقدام و برخی از موافقان و مخالفان آن اقدام برگزار گردید. در نهایت باتوجه به عدم توجه به شیوه

بیشتر بخوانید