گلگشت کویر زرین

مورخه ۱۶ آذر ۴۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم قسمتی از کویر زرین در استان یزد را پیمایش نمودند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب….
کویر زرین
روستای تاریخی خرانق 

گزارش برنامه….
شب سه شنبه ساعت ۲۳:۳۰ کلیه همنوردان در میدان اتحاد جمع شده و بعد از آمدن اتوبوس از همدان همگی سوار شده و راس ساعت ۲۴ از قروه حرکت کردند.
 چهارشنبه ۱۵ آذر
پس از عبور از شهرهای همدان-سه راهی سلفچگان-قم- کاشان در ۵ کیلومتری نایین صبحانه را در کنار یک مجتمع رفاهی صرف کردند.
پس از عبور از نایین و اردستان ساعت ۱۲ به اردکان رسیدند پس از خرید آب به سمت جاده چوپانان رفتند.
با هماهنگی که قبلا با آقایان سیفی و کمالی از کوهنوردان اردکان شده بود، در طی مسیر از راهنمایی آنان استفاده می کردند.
بعد ازحدود ۶۵ کیلومتر و  گذشتن از پلیس راه بسمت روستای حاجی آباد رفته و بعد از ایستگاه راه آهن زرین به ابتدای مسیر کویر نوردی رسیدند.
از این قسمت تا ابتدای رمل ها جاده خاکی می باشد و اتوبوس ازاین  مسیر نتوانست عبور کند و همانجا دور زده تا کمی بالاتر که یک علامت سنگ چین در ابتدای آن است، بگذرد اما متاسفانه بجهت بالا بودن جاده آسفالته از خاکی باز اتوبوس نتوانست وارد جاده خاکی شود. 
با نظر سرپرست فنی قرار شد به کویر مغستان که در جاده خرانق است، برگردند اما با تماسی که با آقای کمالی گرفته شد، ایشان اظهار نمودند که خودشان هفته گذشته با یک اتوبوس از همین مسیر گذشته و وقتی تصمیم به رفتن کویر مغستان را به او گفتند، ایشان بیان کرد که خیلی مسیرتان دور می شود اگر سعی کنید از همین مسیر هم می توان رفت و با راهنمایی هایی که ایشان به راننده کردند، راننده دوباره برگشت و با احتیاط تمام توانست وارد جاده خاکی شود که این مطلب سبب شادی همه اعضا شد.
پس از حدود نیم ساعت به ابتدای رمل ها رسیده و همانجا کمپ را برقرار نمودند.
برپایی کمپ
پس از صرف ناهار اعضا به سمت رمل ها رفتند هوا تا حدودی سرد و باد می وزید طوری که ماسه ها را بحرکت در آورده بود.
تا غروب آفتاب رمل ها را پیمایش نموده سپس به کمپ برگشتند در این فاصله آقای کمالی با همنوردشان آقای زارع جهت خوش آمد گویی آنجا آمدند و نهایت محبت را در حق همه همنوردان ابراز داشتند.
آقایان کمالی و زارع در کنار همنوردان
به پیشنهاد ایشان قرار شد فردا شب به منزلشان که در خرانق بود، بروند.
اعضا چوبهای خشکی که آنجا بود، جمع کرده و آتشی روشن کردند که گرمی بخش آنان بود.
رقص شعله ها
هوا نسبتا سرد بود اما پس از ساعاتی آسمان صاف شد و باد هم خوابید ستارها برای مدتی در آسمان نمودار شدند اما دوباره هوا ابری شد.
پس از صرف شام و سپری نمودن ساعاتی در کنار شعله های آتش همه در چادرها خوابیدند.
۱۶ آذر 
صبح دوباره تعدادی از اعضا به سمت رمل ها رفتند.
صبح کویر 
تیم پس از صرف صبحانه آماده حرکت شدند اما اتوبوس بین ماسه ها گیر کرده بود که با کمک همه توانستند بیرونش بیاورند.
در بین راه قبل از رسیدن به جاده آسفالته از یک آب انبار قدیمی و متروکه دیدن کرده سپس راهی اردکان شدند.
آب انبار متروکه
داخل آب انبار
 پس از زدن ساعت در پلیس راه راهی جاده خرانق شدند پس از حدود ۴۰ کیلومتر به دوراهی خرانق- پیر چک چک رسیدند که جهت بازدید از آن به جاده پیر چک چک رفتند و پس از حدود نیم ساعت به آنجا رسیدند.
اتوبوس به جهت پیچ پیچ بودند جاده  کمی پایین تر ماند و اعضا بقیه راه را تا زیارتگاه پیاده رفتند.
زیارتگاه پیر چک چک
افراد زیادی از اقصی نقاط ایران آنجا بودند.
محوطه چک چک
پس از بازدید از زیارتگاه چک چک درکنار اتوبوس ناهار را صرف کردند و سپس راهی روستای خرانق شدند.
صرف ناهار در چک چک
ساعت ۱۷ آنجا رسیده و با هماهنگی که قبلا با آقای کمالی شده بود، ایشان درکنار مسجر روستا منتظرشان بود.
آقای کمالی همه اعضا را به منزل شخصی که آنجا داشتند، برد و نهایت مهماننوازی را در حق آنان بجا آورد.
بعد از صرف شام تعدادی در اتاق ها و عده ای هم در حیاط خانه چادر زدند و شب را آنجا سپری نمودند.
۱۷ آذر
ساعت ۵ برپا داده شد بعد از صرف صبحانه و آماده نمودن وسایل آقای کمالی پیششان آمد  و آنها را برای دین مکان تاریخی خرانق برد.
ورودی بافت تاریخی روستا
آنها از برج تاریخی، مسجد، حمام، آسیاب آبی روستا دیدن کردند و کاروانسرا هم بسته بود.
قلعه تاریخی
برج تاریخی
ورودی مسجد روستا
مسجد تاریخی
آسیاب آبی
حمام تاریخی متروکه
بافت روستای تاریخی
انتهای روستا
اعضا ساعت ۸ صبح با آقای کمالی خداحافظی کرده و راهی اردکان شدند.
در اردکان کمی خرید نموده سپس حرکت نمودند و پس از گذشتن از نایین-اردستان وکاشان  نرسیده به قم در یک مجتمع رفاهی ناهار را صرف نمودند.
ساعت۱۵ راهی قروه شده و همگی اعضا در نهایت سلامت و سپری نمودند یک برنامه گلگشتی خاطره انگیز ساعت ۲۱ به قروه رسیدند.
اعضای باشگاه نهایت تشکر و امتنان را از زحمات خالصانه آقای سیفی و مهماننواری آقای کمالی را دارند و خوشحال از اینکه کوهنوردان سراسر کشور مانند یک خانواده هستند.
گزارش از: لیلا صالحی
معرفی کوه چک چک (پیر سبز)
درباره زیارتگاه پیر سبز چنین نوشته‌اند:
« صاحب پیر را نام حیات‌بانو و از شاهدخت‌های ساسانی است که پس از سقوط مداین برای پاسداری از ناموس و پاکدامنی خویش به اطراف ایران آواره شده‌اند‌. حیات‌بانو چون به دامنه کوهی پشت هومین و سنجد می‌رسد‌، سیاهی دشمن را از دور می‌بیند و نالان و گریان به سمت کوه بلند خشک بالا می‌رود‌. همینکه در دسترس دشمن قرار می‌گیرد آهی از دل کشیده و با نگاهی به کوه بلند می‌گوید‌: مرا چون مادری مهربان در آغوش خود گیر و از دست دشمنانم برهان‌. همان دم شکافی در کوه پدیدار شده و حیات‌بانو در آن ناپدید می‌گردد و سپاهیان دشمن از دیدن این پیشامد شگفت‌زده شده راه خود در پیش می‌گیرند‌. پس از گذشت زمانی، بالای این کوه بلند خشک بی‌آب و علف، قطره‌های آب چشم یتیمان و دیده گریان ستمدیدگان، چون صاحب آن به زمین می‌چکد‌. به قدری که مسافری را سیراب و شاداب نماید و اگر جمعیت زیادتر یا گله گوسفندان فراوانی بدانجا رسند جریان قطرات آب زیادتر می‌شود به گونه‌ای که برای همه اندازه باشد‌. این کوه خشک، از برکتِ پیر امروز سبز و خرم می‌باشد. از روز اشتاد ایزد و خورداد ماه به مدت ۵ روز مراسم ویژه زیارت در آن کوه برپا است و گروه زرتشتیان بدانجا می‌شتابند و نذر و نیاز و شادمانی می‌نمایند‌».
نیک‌بانو به همراه مروارید که کنیز بوده در بیابان از هم جدا می‌شوند، نیک‌بانو به سمت شرقی یزد رفت و در ۳۷ کیلومتری اردکان به کوهی رسید و از خدا نالید و به فرمان پروردگار در آن کوه ناپدید شد و امروز به پیرسبز (چکچکو) معروف است.
زیارتگاه پیرسبز در ۶۸ کیلومتری شمال غرب و در دامنه کوه آهکی یزد واقع شده است و به تولیت و سرپرستی انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان اداره می‌شود.
چوپانی در آنجا حیات‌بانو را به خواب می‌بیند که به او می‌فرماید تا پیر سبز را بنیاد گذارد‌. در دیواره سنگی یک سوی نیایشگاه جایی وجود دارد که روییدنی‌هایی مانند پرسیاوشون و مورد و انجیرکوهی رشد کرده است و آب قطره قطره از شکاف سنگ‌ها بیرون می‌ریزد و در حوض سنگی زیر آن ذخیره می‌شود.
روزهای زیارت پیر سبز از اشتاد ایزد تا روز انارام برابر با ۲۴ تا ۲۸ خورداد ماه خورشیدی، و به مدت ۵ روز است.
همچنین می‌گویند چوپانی در نزدیکی این مکان گله خود را گم می‌کند و پس از جستجوی بسیار بدون نتیجه گرسنه و تشنه به اینجا که آب از آن می‌چکیده است‌، می‌رسد و به خواب می‌رود‌. در خواب بانویی را می‌بیند که به او می‌گوید در این محل مکانی به نام من بساز و شمع و چراغ بیافروز و مومنان را نیز خبر ده که اینچنین کنند و چون چوپان بیدار می‌شود گله گمشده را نیز در پیش روی خود می‌یابد و در زمانی اندک به کمک بهدینان در آن مکان زیارتگاه پیرسبز درست می‌شود‌.
منبع: اینترنت
معرفی قلعه خرانق
قلعه خرانق مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان اردکان، بخش خرانق، روستای خرانق واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۵۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قدمت قلعه و برج وباروی آن، زمان ساسانیان یعنی ۱۸۰۰ سال پیش ذکر شده است و وسعت آن ۱/۱ هکتار می‌باشد. یکی از عجایب قلعه کوچه‌های پیچ در پیچ و هولناک آن است که برای غافلگیر کردن دزدان وراهزنان مورد استفاده قرار می‌گرفته که یکی از این کوچه‌ها به کوچهٔ گرگ معروف است.
قلعه خرانق یکی از بزرگترین قلعه‌های مسکونی روستایی استان یزد است و همانند نمایشگاهی است که غرفه‌های آن از خشت و گل ساخته شده است. این قلعه از آن مجموعه‌هایی است که نشانه‌های مقاومت را برای حفظ موجودیت و اصالت برای استان یزد به ارمغان آورده است. مساحت این قلعه در حدود یک و یک دهم هکتار است و اطراف قلعه حصارهایی است که آن را احاطه کرده است و موجب استحکام آن می‌شود. این بافت قدیمی دارای ۸۰ خانه است که بیشتر آن دو یا سه طبقه است و متناسب با توانایی اقتصادی و موقعیت اجتماعی قلعه نشینان طراحی و ساخته شده است. دیواره‌های قلعه از خشت و گل است و سقف آن از تیرهای چون حصیرهای الیافی، چوب و پوشال است. این خانه دارای سقف‌های گنبدی و گهواره‌ای است و دارای شش برج نگهبانی است که متصل به بدنه قلعه است. همچنین این قلعه دارای چهار دروازه به نام‌های دروازه بالا، پایین، رضا خان سرداری و خالو است و اطراف قلعه کوچه‌های باریکی است که معروفترین آن کوچه گرگ است. در خصوص نامگذاری این کوچه به نام گرگ شایان ذکر است که در گذشته موقع ورود غارتگردان به قلعه، مردم این روستا آنها را به دنبال خود به این کوچه می‌کشاندند و بعد به آنها حمله می‌کردند. در استان یزد حدود ۴۵ قلعه تاریخی و باستانی شناسایی و نقشه بردای شده است که ۲۳ مورد آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
منبع: اینترنت
   
   

تاریخ اجرای برنامه: ۱۵ الی ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: طیب صالجی، شهرام نعمتی، محمود مرادی،محمد رحیمی، مهدی لقایی، یاسر رحیمی، شایان اقدامیان، حمید یارویسی،محمد صالحی،کامبیز اقدامیان، سهیل بیگلری، علی رضا آزادی، مشتاق لقایی، مرآت زارعی، محمد رضا رشید امیری، نادر رحیمی، شهباز تورانبخت، کورش ایپکی، آرش اقدامیان، محمد گوهری، امیر مرادی
شرکت کنندگان خانم: صدیقه نوربخش، عفت مرادی، الهه زارعی، طاهره بیگلری، لاله همتی،ناهید نادری، ویدا طبیبی، منیژه مرادی، باران اقدامیان، نسرین صالحی، مریم حنیفی، پروین پهلوانی، نرگس همتی، مهناز محمدی، شهلا مرادی، شعله اکبری، مرضیه محمدی، اسراء مرادی، مریم محمدی، میترا قبادی، مژگان یعقوبی، مانا مرادی، لیلا صالحی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *