پیمایش خط الراس پنجعلی به بدر

مورخه ۱۰ آذر ماه ۲ تن ار اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم خطالراس پنجعلی به بدر را در جنوب قروه پبمایش نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید