درددل های یک همنورد در زمینه حادثه کوهنوردی در استان گلستان

انجمن پزشکی کوهستان ایران: ۲۵ روز از حادثه پیمایش  بوقوتو و فوت بزرگ کوهنورد و پیشکسوت شهرستان گنبد مرحوم  علی اسماعیلی گذشت.
 من به عنوان سرپرست برنامه صحبت های زیادی را از مسئولین قضایی  متحمل شدم و هنوزم این قصه سردراز دارد. اولین چیزی که

بیشتر بخوانید