صعود به قله کولاوا

مورخه ۳ اردیبهشت ۲۰ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی، یعقوب ملا زاده، حمید یارویسی،مهدی سلیمی، مجید معظمی، مهدی لقایی، حسام گوهری، شاهین خادم، امیر حسین رضایی، سجاد سلطانی،
شرکت کنندگان خانم: آزاده میرانی، میترا قبادی،سمیه مبارکی،اعظم ملا زاده، هیوا خزائلی، محترم ملا زاده، آتنا سلیمی، مبینا سلیمی، لیلا صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.