سوء‌استفاده از نام «فدراسیون» به منظور سودجویی از کوه‌نوردان در «دماوند»

متأسفانه طی سال‌های اخیر دخالت‌های گاه و بیگاه نهادها و ارگان‌های شهری به منظور بهره‌برداری مالی از «کوه دماوند» موجب بروز نارضایتی در میان جامعه کوه‌نوردی، گردشگران و طبیعت دوستان شده است. از جمله از ابتدای سال جاری شورای اسلامی شهر رینه و شهرداری این

بیشتر بخوانید