تلاش برای صعود زمستانی نانگاپاربات

نانگاپاربات (۸۱۲۶ متر) نهمین قله مرتفع هشت هزار متری ست که تا کنون هیچ کوه نوردی موفق به صعود این کوه در زمستان نشده است. اما اکنون یک تیم بین المللی متشکل از سه کوه نورد از آمریکا و مجارستان قصد تلاش برای صعود زمستانی

بیشتر بخوانید
قیمت قلل بالای ۶۵۰۰ متر پاکستان در سال ۲۰۱

قابل توجه دوستانی که قصداجرای برنامه در منطقه پاکستان را دارند
k2 تیم تا ۷ نفر مبلغ ۷۲۰۰ دلار و برای هر نفر اضافه ۱۲۰۰ دلار
قلل ۸۰۰۱ تا ۸۵۰۰ متر مبلغ ۵۱۰۰ دلار  و برای هر نفر اضافه ۹۰۰ دلار
قلل ۷۵۰۱ تا ۸۰۰۰

بیشتر بخوانید
کشیدگی عضله و اصول درمان آن

 کشیدگی عضله هرگونه آسیب در ساختار عضله است که در چهار ناحیه می تواند ایجاد شود. بطن عضله تاندون عضله محل اتصال تاندون- عضله محل اتصال تاندون به استخوانکشیدگی بیشتر به علت نیروی کششی بیش از حد به بخش عضلانی- تاندونی ایجاد می شود. گاهی

بیشتر بخوانید