کلاغ لانه در همدان

۹ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۸۹ به قله کلاغ لان در همدان صعود نمودند.

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

تاریخ اجرای برنامه: ۱۱و۱۲آبان ۱۳۸۹شرکت کنندگان آقا: حمید یارویسی ، حسین عسگری ،

بیشتر بخوانید