صعود به کرکس

در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۷ دوازده نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر از جبهه جنوبی به قله ۳۸۹۶ متری کرکس واقع در ارتفاعات کشه (نطنز) صعود نمودند.

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه
تاریخ اجرای برنامه: ۲۷ آبان ۱۳۸۹شرکت کنندگان آقا: فریدون الماسی،

بیشتر بخوانید
سرانجام فریبی بزرگ در کوهنوردی ایران

سرانجام فریبی بزرگ در کوهنوردی ایران  سرانجام پس از گذشت ماه هااز حادثه تلخ نانگاپاربات فدراسیون کوهنوردی بر اساس درخواست دستگاه قضایی رسما اعلام کرد که تیم نانگاپاربات موفق به فتح قله نشده است.موضوعی که از همان اول نیز صراحتا ازسوی فدراسیون در برنامه زنده

بیشتر بخوانید
بدر ( منطقه آسمان دول )

در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۹ ، ۱۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله ۳۱۰۰ متری آسمان دول از ارتفاعات بدر صعود نمودند.

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

تاریخ اجرای برنامه: ۲۱ آبان ۱۳۸۹شرکت کنندگان

بیشتر بخوانید