صعود به قله درفک

مورخه ۷ تیر اعضای باشگاه قاجر بمناسبت سالروز آسمانی شدن همنورد عزیزمان زنده یاد رامین سنگین آبادی به قله درفک در استان گیلان صعود نمودند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان: طیب صالحی، عبداله سنگین آبادی، امیر مرادی، سامان نعمتی، شهرام نعمتی، علی الیاسی

بیشتر بخوانید