تلاش بر روی قله آرارات ترکیه

در مورخه نوزدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ سرکارخانم مهشید الماسی عضو باشگاه قاجر جهت تلاش بر روی قله آرارات به ترکیه عزیمت کردند و در تاریخ ۲۰ بهمن از نقطه شروع(ارتفاع ۲۲۰۰)حرکت خود را به سمت کمپ های بعدی آغاز کرده و پس از

بیشتر بخوانید
صعود به قله یخچال

مورخ بیست و نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ سرکارخانم مهشید الماسی موفق به صعود قله یخچال همدان گردید.

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان کوچک

مورخه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ در یک فوق برنامه دو نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پریشان کوچک  شدند.

 

نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان شاهین نادری و رحمان مرادیان
 

بیشتر بخوانید
صعود به قله قاجر

مورخه هفتم دی ماه ۱۴۰۰ در یک فوق برنامه چهار نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله قاجر شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان محمد میرانی، چنگیز اردلان، جلال حنیفی، شهرام نعمتی

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه ۱۸ آذر ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر و وزیر صعود نمودند.
 

 

اعضای شرکت کننده آقایان: شهرام نعمتی، چنگیز اردلان

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان ازمسیر تیغه شرقی

مورخه۱۹ شهریورماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه مهمانی از باشگاه کوهنوردی ئاسوی دهگلان در یک فوق برنامه از تیغه شرقی به قله پریشان صعود نمودند.
 

شرکت کنندگان در برنامه آقایان: شهرام نعمتی، محمد میرانی، محمد ظاهری

بیشتر بخوانید
صعود به قله شعبان کچل ازمسیر شیروانه

مورخه ۱۹ شهریورماه آقای مهدی مهدی عراقی در یک فوق برنامه به قله شعبان کچل از مسیر شیروانه صعود نمودند.
 

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر، وزیر، دروازه و قلوز

مورخه ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر، وزیر و قلوز صعود کرده و در قله بدر شبمانی نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله دروازه
بیشتر بخوانید

صعود به قله پریشان

مورخه ۲۷ مرداد۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله پریشان
اعضای شرکت کتتده آقایان: کورش دره وزمی و مهدی معظمی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه ۲۸ مرداد ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر و وزیر در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله بدر

قله وزیر
اعضای شرکت کننده آقایان: مهدی معظمی و کورش دره وزمی(سرپرست)
بیشتر بخوانید