گزارش صعود یکروزه به قله سنبران

مورخه ۲۳ دیماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله سنبران در استان لرستان صعود نمودند.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..

گزارش برنامه..

کوهنورد می شوم و عاشقانه فتح میکنم کافیست کوه روی قله ها ایستاده باشی.

روز دو شنبه ساعت ۱۶.۳۰ از قروه به سمت روستای طیان حرکت کردیم ساعت۲۱:۳۰ به منزل آقای جوانمردی رسیدیم یک گروه از اراک هم برای صعود یکروزه به منزل آقای جوانمردی آمدند.

تصمیم بر آن گرفتیم دو گروه با هم صعود کنیم و صعود ما هم یکروزه شود.

روز سه شنبه ساعت ۳.۴۰ از روستای طیان بسمت پناهگاه گل گل حرکت کردیم ساعت ۶.۳۸ به پناهگاه رسیدیم.

بعد از استراحت و خورد صبحانه مختصر ساعت ۷:۳۰ به سمت چال کبود حرکت کردیم مسیر گرده ماهی کلا یخ زده است احتیاج به برف کوبی ندارد.

ساعت ۹:۳۰ به چال کبود رسیدیم.

 

بعد استراحت و وصل کردن کرامپون به کفشهایمان و گرفتن کلنگ در دست ساعت ۱۰.۳۰از مسیر قیف کاملا یخ زده است به سر قدمی سرپرست فنی به سمت قله حرکت کردیم.

ساعت ۱۲ به قله رسیدیم.

بعد گرفتن عکس و خوردن تنقلات و خداحافظی با هموطنان اراکی ساعت ۱۲:۴۵ به سمت پایین حرکت کردیم ساعت ۱۷ به روستای طیان رسیدیم بعد از جمع کردن کوله ها به سمت قروه حرکت کردیم و ساعت ۲۳.۳۰ همگی صحیح سالم قروه رسیدیم.

اعضای شرکت کننده در برنامه: محمد میرانی-مهدی معظمی- صالح یارعلی- مهشید الماسی(سرپرست) علی الیاسی(سرپرست فنی)

 

گزارش از: مهشید الماسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *