تمرین و آموزش سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

مورخه ۱۲ مهر ماه ۳۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم در دیواره زرده سنگر تمرین سنگنوردی نمودند.

زرده سنگر در منطقه سنگین آباد در جنوب قروه قرار دارد.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…
دورنمای دیواره زرده سنگر
اعضای شرکت کننده در برنامه
حمیدرضا اکبری

گزارش برنامه..
روز جمعه ساعت ۶ صبح با چند دستگاه ماشین از چهارراه مدرس بسمت روستای سنگین آباد حرکت کردیم.
پس از عبور از روستای قلعه ساعت ۶:۱۵ به سنگین آباد رسیدیم.
ماشین ها را در قسمت انتهایی روستا گذاشته و در صفی منظم راهی زرده سنگر شدیم. 
باغ های روستای سنگین آباد
در ابتدای شیب مسیر منتهی به زرده سنگر حدود ۱۰ دقیقه نرمش آنجام دادیم.
نرمش توسط سامان عباسی
پس از نرمش راهی دیواره شدیم.
ابتدا صبحانه را در کنار دیواره صرف نمودیم.
صرف صبحانه
پس از صرف صبحانه نکات آموزشی، ابزار شناسی و نکات ایمنی صعود توسط سرپرست برنامه(محمد ظاهری) برای نو آموزانی که در این برنامه شرکت کرده بودند،بیان شد.
محمد ظاهری در حال توضیح نکات آموزشی
محمد ظاهری و مسئول فنی برنامه سامان عباسی
پس ازبیان نکات آموزشی محمد ظاهری مسیری را انتخاب نمود و نحوه ابزار گذاری در دیواره را آموزش داد. 
سامان در حالا حمایت محمد
پس از زدن کارگاه سامان عباسی به حمایت محمد بالا رفت.
سامان و محمد در کارگاه
بعد از ایجاد کارگاه تعدادی از شرکت کنندگان بصورت قرقره مسیر را صعود نمودند.
لیلا صالحی در حال صعود
پریا آرامی در حال صعود
پروانه احمدی منصور در کارگاه
زهرا فعلی در کارگاه
مهدی معظمی در حال صعود
فاطمه میرانی در کارگاه
محمد میرانی در حال صعود
انوشیروان زارعی در کارگاه
بعد از تمرین در این مسیر محمد ظاهری مسیر رحمان را برای ادامه تمرین انتخاب کرد.
این مسیر رول کوبی شده است، ابتدا محمد ظاهری بعنوان سرطناب اسلینگ ها را تا کارگاه که حدود ۲۵ متر می باشد، جا سازی کرد سپس چند تن از اعضا آن را صعود کردند. 
صعود سرطناب توسط نوجوان باشگاه حمید رضا اکبری
مجید معظمی در حال صعود از مسیر رحمان
پوریا آرامی در حال صعود
امید کرمیان در حال صعود با حمایت شاهین نادری
پس چندین بار صعود و فرود کارگاه و اسلینگها توسط شاهین نادری جمع شد و حدود ساعت ۱۶ با اجرای یک برنامه متنوع و آموزشی راهی قروه شدیم.
عکس پایانی
گزارش از لیلا صالحی

تاریخ اجرای برنامه: ۱۲ مهرماه ۱۳۹۸
شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی-شهرام نعمتی-مهدی معظمی-کامبیز اقدامیان-پوریا آرامی-احمد ملازاده-حیدر اکبری-شاهین نادری-مجید معظمی-بهزاد میهمی-اکبر مخدومی-سامان نادری-بهنام اقدامیان-امید کرمیان- انوشیروان زارعی-مشتاق لقایی-حمید رضا اکبری-سامان عباسی(سرپرست فنی) محمد ظاهری(سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: مریم اکبری- فاطمه میرانی-پریا آرامی-پروانه احمدی منصور-سمیرا مقیمی-اسماءفعله گری-زهرا فعلی-سهیلا مقیمی-بهار شاهرخی- الهه زارعی- فاطمه مخدومی-شیرین ناز فعله گری-نرگس سلیمانی-زهرا صید محمدی-فاطمه فعله گری-لیلا صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *