پزشکی کوهستان چیست؟

پزشکی کوهستان به سلسله مباحثی گفته می شود که به  بیماریها و مشکلات بهداشتی – درمانی خاص کوهستان و کوهنوردان می پردازد.
بیماریهای کوهستان که موضوع اصلی این رشته است به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- بیماریهایی که در زندگی روزمره با آن برخورد

بیشتر بخوانید
صعود به قله قالی کوه

مورخه ۲۳ خرداد ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله قالی کوه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۳خرداد ماه ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: مازیار نعمتی، سینا ابراهیمی، مهدی ضیایی(سرپرست)

بیشتر بخوانید