صعود به قله بدر با اسکی

مورخه ۴ اسفند ۴ تن از اعضای باشگاه قاجربه قله بدر در جنوب قروه صعود نمودند. در این صعود دو تن از اعضا با اسکی تا پناهگاه سپس از قله تا روستا را با اسکی پایین آمدند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

بیشتر بخوانید