صعود به قله بدر با اسکی
مورخه ۴ اسفند ۴ تن از اعضای باشگاه قاجربه قله بدر در جنوب قروه صعود نمودند. در این صعود دو تن از اعضا با اسکی تا پناهگاه سپس از قله تا روستا را با اسکی پایین آمدند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

گزارش برنامه صعود بدر
“ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم
شعر و غزل و دو بیتی اموخته ایم 
در عشق که او جان و دل و دیده ماست
جان و دل و دیده هرسه را سوخته ایم”
روز جمعه  ساعت حرکت ۶:۳۰.مورخ ۴اسفند۹۶ از چهار راه مدرس بود. بنده و سینا قصد فرود از قله بدر توسط اسکی را داشتیم. به روستای خندان اباد که رسیدیم ۴کوهنورد از همدان هم به انجا امدند. ماشین ها رو در ابتدای روستا پارک کردیم. البته میشد تا کنار صخره زرغام هم با ماشین رفت.بعد از سنگ زرغام برف کوبی شروع میشود. که به علت شرایط فصل و سرما هوا برفها یخ کرده بود و در برف فرو نمیرفتیم. 
سینا هم توسط اسکی کوهستان صعود میکرد.بعد از استراحتی کوتاه در پناهگاه به سمت قله حرکت کردیم که اقای یعقوب عزیزی از اعضا باشگاه هم به جمع ما پیوست. شیب برفی مسیر یخ زده بود. هوا ابری و همراه بادی نسبتا شدید بود. ناچار از داخل دره منتهی به قله صعود کرده و ساعت ۱۰:۵۰ بر روی  قله بدر ایستادیم.
 به علت سرما هوا و وزش باد قادر به توقف زیاد نبودیم . اسکی ها رو پوشیده و به سمت پایین سرازیر شدیم . بقیه دوستان هم از مسیر نزدیک به یال فرود کردند.همگی در نهایت سلامت به روستا رسیده و به قروه مراجعت نمودیم.
گزارش: رحمان مرادیانی

تاریخ اجرای برنامه: ۴ اسفند ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: رحمان مرادیانی. .یعقوب عریزی.جواد صالحی، مجتبی مالکی. سینا ابراهیمی (سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.