صدور احکام آموزشی استانها حداکثر دو هفته پس از برگزاری دوره

بر اساس گزارش دبیرخانه فدراسیون به دنبال راه اندازی پرتال آموزشی و ثبت نام دوره ها در پرتال صدور احکام با نظارت  کارگروه آموزش فدراسیون و همچنین هیاتهای کوهنوردی استانهای کشور، توسط استانها در کوتاه ترین زمان صادر می گردد … 
بدین شکل علاوه بر

بیشتر بخوانید