صعود به قله وزیر و گلگشت به کانی(چشمه) شاه پسند

مورخه ۲۸ خرداد ۳۰ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول گلگشتی به کانی شاه پسند در ارتفاعات بدر در جنوب قروه داشتند چند تن از اعضا به قله وزیر در جوار قله بدر صعود نمودند و محوطه چشمه

بیشتر بخوانید