پیمایش غارهای جهان بین و تانا

مورخه  19 20 و ۲۱ خرداد ماه ۳ تن از غارنوردان هیئت و گروه قاجر قروه به همراه ۳ تن از غارنوردان سنندج و شهر کرد غارهای جهان بین ( ۱ چاه  140 متر ) و تانا  ( 6 چاه حدوداً  250 ) در حومه

بیشتر بخوانید