صعود به قله سهیل (دالاخانی)

مورخه ۲۱ خرداد ۲۴ تن از اعضای هیئت و گروه کوه نوردی قاجر طیق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله ۳۳۵۰ متری سهیل در منطقه دالاخانی صعود نمودند.

رشته کوه دالاخانی (دالاخانی یعنی آشیانه عقاب )از ارتفاعات  معروف استان کرمانشاه می باشد

بیشتر بخوانید