تمرین طناب ریزی و پیمایش غار قلایچی در بوکان

مورخه ۱۳ و ۱۴ خرداد ماه ۵ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به همراه یک تن از غارنوردان شیراز و سنندج  غار قلایچی در بوکان را پیمایش نموده و تمرین طناب ریزی نمودند.  

شرکت

بیشتر بخوانید
اطلاعیه دوره‌های آموزشی منابع انسانی فدراسیون‌ها و سازمان‌های ورزشی

بنا بر اعلام آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ؛ به استحضار  میرساند نظر به نقش تعیین کننده منابع انسانی متخصص در ارتقاء و توسعه پایدار ورزش قهرمانی کشور و آماده سازی و موفقیت قهرمانان و تیم های ورزشی، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال

بیشتر بخوانید
اطلاعیه دوره‌های آموزشی منابع انسانی فدراسیون‌ها و سازمان‌های ورزشی

بنا بر اعلام آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ؛ به استحضار  میرساند نظر به نقش تعیین کننده منابع انسانی متخصص در ارتقاء و توسعه پایدار ورزش قهرمانی کشور و آماده سازی و موفقیت قهرمانان و تیم های ورزشی، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال

بیشتر بخوانید
اطلاعیه نامساعدشدن مناطق آموزشی برف و یخ

به آگاهی تمامی مربیان سراسر کشور می‌رساند؛ با توجه به فرارسیدن فصل گرما و نامساعدشدن مناطق آموزشی برف و یخ، مقتضی است از برگزاری دوره‌های کارآموزی از تاریخ ۴ تیر ماه و دوره‌های پیشرفته از ۱۸ تیر ماه سال ۹۵ در مناطق مختلف کشور به‌ویژه

بیشتر بخوانید