راه‌اندازی کارگروه همگانی در هیئت‌های استانی

پیرو بخشنامه شماره ۴۲۴/۲۶۳ تاریخ ۲۹/فروردین/۹۵ مبنی بر الزام راه‌اندازی کارگروه همگانی هیأت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی و معرفی مسئول کارگروه و با توجه به اهمیت ورزش همگانی و تأکید وزارت ورزش و جوانان در این حوزه و درپیش بودن گردهمایی مسئولین کارگروه‌های همگانی استان‌ها

بیشتر بخوانید