تعمیر پناهگاه پریشان

۲۸ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه شش ماهه اول پناهگاه پریشان را تعمیر نمودند.
پناهگاه پریشان در سال ۱۳۶۹ به همت کوه نوردان قروه ساخته شد اما به مرور توسط افراد غیر ورزشی تخریب شده گه به دفعات توسط کوه نوردان

بیشتر بخوانید