پیمایش خط الراس ناز به کهار و صعود این دو قله

مورخه ۲۳ خرداد دو نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول خط الراس  کهار(۴۰۵۰) و ناز (۴۱۰۸)  را پیمایش  و هر دو قله را صعود نمودند. این قلل در حاشیه شرقی البرز غربی می باشند

بیشتر بخوانید
فراخوان اولین دوره مسابقات لیگ سنگ‌نوردی کشور ـ مردان

پیرو بخشنامه شماره ۶۰۲/۲۶۳ تاریخ ۱۷/اردیبهشت/۹۳، به آگاهی می‌رساند؛ این فدراسیون به منظور توسعه و گسترش کیفی و کمی ورزش سنگ‌نوردی و همچنین انتخاب تیم ملی در نظر دارد اولین دوره لیگ سنگنوردی کشور در بخش مردان در رشته سرطناب و بلدرینگ را به شرح

بیشتر بخوانید