هیجان و صعود مجدد در جبهه جنوبی آناپورنا

پس از ۲۱ سال از مرگ پیر بگین بدلیل سقوط در جبهه جنوبی آناپورنا و بازگشت رویایی ژان کریستف لافائل از این کوه و البته به فاصله دو هفته از صعود ماشین سوئیسی اولی استیک از مسیر نیمه کاره ایشان به آناپورنا، این بار دو

بیشتر بخوانید