شیوه صحیح دویدن

پیش از دویدن خودتان را گرم کنید و تمرین‌های کششی انجام دهید و پس از دویدن هم خودتان را سرد کنید و تمرین‌های کششی انجام دهید .
حتی‌المقدور همراه یکی از دوستان یا نزدیکان خود بدوید . اگر تنها می‌دوید، مسیر دویدن خود را به

بیشتر بخوانید
زرین غار توریستی نمی شود

زرین غار، غاری که از دهه ۸۰ انتظار می رفت به عنوان جاذبه گردشگری مورد بهره برداری واقع شود گویا امکان توریستی شدن برای بهره برداری عموم را ندارد.
 به گزارش ایرنا معاون گردشگری میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در رابطه با برنامه

بیشتر بخوانید